• Đăng nhập vào hệ thống đại lý quý khách có thể đăng ký được tất cả các dịch vụ.

• Xem thông tin những dịch vụ đã đăng ký, thay đổi password domain hosting.

• Cấu hình control panel riêng cho tên miền quốc tế và trong nước.

• Đăng ký online và chấp nhận các lại thẻ tín dụng trong nước và quốc tế

 
ĐĂNG NHẬP
Username
Password
Tìm mật khẩu
SUPPORT HELPDESK 24/7
Tư vấn kỹ thuật Support Help Desk Hướng dẫn sử dụng
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 9477 hoặc 1900 58 58 95(ext 2, 24/7)
Dịch vụ khách hàng: 1900 9477 hoặc 1900 58 58 95(ext 3)
Kinh doanh Miền Nam: (08) 6. 256 37 37 (ext 1)
Kinh doanh Miền Bắc: (04) 3. 514 87 57 (ext 1)
Than phiền Kinh doanh: 0977 21 7777 (8h00-21h00)
Than phiền Kỹ thuật: 0908 086 513 (8h00-21h00)